Dzisiaj: piątek-28 Października 2016. Solenizanci: Judyty, Szymona, Tadeusza
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...
SQ5GLB/8 3718 kHz..
SQ8JCB/P 7136 kHz..
SN4KIDS 10114 kHz..
SQ8JCB/P 3723 kHz..
SQ8JCB/P 3723 kHz..

Zaplanowali wyprawy:
Brak nowości...
...Znak......z PGA...
SN164FFZT03

PGA-CLUSTER na Twoją WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
eQTC


SP7DQR portal

CONSPARK

 SP1BKS anteny

spff

Galeria QSL

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

Statystyki polecanych
Nawigacja
WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
** Odwiedzających portal PGA-ZAWODY zachęcamy do zarejestrowania się oraz logowania, jeżeli nie jako uczestnik to przynajmniej jako KIBIC naszych zawodów oraz pełnoprawny użytkownik bardzo pożytecznych funkcji PGA CLUSTRA ** Zachęcamy do korzystania z portalu podczas przesyłania logów za zawody oraz z wielu innych bardzo przydatnych funkcji ** VY 73! de Zespół PGA - SP2FAP, SP5KP, SP4EOO **
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2016 » PGA-DIGI 2016
PGA-DIGI 2016

PGA-DIGI

 Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI
pod patronatem Prezesów:
Polskiego Związku Krótkofalowców i Polskiego Klubu Radiowideografii


motto
Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pamięta też o wysłaniu swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności mogą być zaliczone jego korespondentom.

Regulamin

1. Cel
PGA-DIGI organizowany jest w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich emisji cyfrowych i gruntownego przygotowania uczestników do udziału w zawodach międzynarodowych.
 

2. Organizatorzy
a) zawody PGA-DIGI to Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI, które odbywają się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Prezesa Polskiego Klubu Radiowideografii.
b) Zawody organizuje Zespół Programu Dyplomowego PGA w składzie:
- Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski SP5KP – sp5kp@wp.pl
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl
c) Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
d) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC.
e) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami PGA-DIGI publikowane są na stronie PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC.

3. Terminy zawodów

Styczeń 23 stycznia 2016 07.00-07.59Z
Luty
27 lutego 2016 07.00-07.59Z
Marzec 26 marca 2016 07.00-07.59Z
Kwiecień 23 kwietnia 2016 06.00-06.59Z
Maj
14 maja 2016 06.00-06.59Z
Czerwiec 25 czerwca 2016 06.00-06.59Z
Lipiec 23 lipca 2016 06.00-06.59Z
Sierpień 13 sierpnia 2016 06.00-06.59Z
Wrzesień 24 września 2016 06.00-06.59Z
Październik 15 października 2016 06.00-06.59Z
Listopad 19 listopada 2016 07.00-07.59Z
Grudzień 17 grudnia 2016 07.00-07.59Z

Uwaga
Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Uczestnictwo
a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień. Udział w PGA-DIGI oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
b) W PGA-DIGI mogą brać udział licencjonowani operatorzy radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski, a także stacje zagraniczne.
c) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowej wysyłki swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
d) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze

a) W PGA-DIGI dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu ale nie jest to obowiązkiem.
b) Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się w danej turze miesięcznej używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

6. Pasmo i emisje
80m / RTTY i BPSK 63. Zaleca się pracę w segmentach pasma przeznaczonych dla tych emisji (BPSK: 3580-3590 kHz, RTTY: 3590-3600 kHz).

7. Wywołanie w zawodach
"PGA-DIGI”.

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na RTTY lub na BPSK.
b) Z każdą stacją można przeprowadzić podczas tury miesięcznej tylko jedno punktowane QSO tzn. jeśli przeprowadziłeś z daną stacją QSO na RTTY to nie możesz już powtórzyć na BPSK i odwrotnie.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone.

9. Wymiana

a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RSQ, numeru kolejnego QSO który musi stanowić numerację ciągłą (począwszy od 001
) oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na 599 001EL09 itp.
b) Stacje zagraniczne nadają RSQ + 3-cyfrowy nr kolejny QSO (począwszy od 001), np. 599 001

Uwagi
- Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- Dołóż max staranności aby w grupach kontrolnych (skrót PGA lub nr kolejny) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (Category)

MO-DIGI stacje klubowe na RTTY lub BPSK max. 50 W out. 
SO-DIGI stacje indywidualne na RTTY lub BPSK max. 50 W out.
SO-QRP-DIGI stacje indywidualne na RTTY lub BPSK max. 5 W out.
OPEN-DIGI stacje nadające spoza SP na RTTY lub BPSK max. 50 W out.

Uwagi 

Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku Cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-DIGI lub SO-DIGI lub SO-QRP-DIGI lub OPEN-DIGI.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku Cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę PGA-DIGI.

11. Punktacja - każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
Nie zalicza się łączności w przypadkach:
a) nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów.
b) niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php
d) jeżeli skrót do PGA nie jest zgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
e) nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
f) użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
g) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
h) praca w zawodach była niezgodna z postanowieniami nniejszego regulaminu
i) braku logu korespondenta.


Uwagi
Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

12. Wynik końcowy

a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

13. Programy logujące
Do pracy w zawodach polecamy program MixW. Wersję demo można pobrać ze strony PGA:
http://pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1

14. eLogi
Logi za PGA-DIGI przyjmowane są w ciągu 24 godzin od chwili zakończenia zawodów za pośrednictwem strony ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: Pomoc CZYTAJ )
po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na znak jakiego używałeś w zawodach. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie zawody organizowane przez Zespół PGA.

Uwaga
W przypadku gdy uczestnik używa znaku specjalnego (okolicznościowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania danego logu.

15. W celu przesłania logu należy:
- Wejść na stronę http://pga-zawody.eham.pl
- Zalogować się
- Kliknąć na ikonę „Wrzuć log”
- Odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”)
- Kliknąć na „Załaduj”

Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu cabrillo.
- Rodzaj modulacji w linii QSO w logu tak dla RTTY jaki i BPSK63 musi być opisana wg standardowych oznaczeń formatu cabrillo tj. dwie duże litery RY
- Przed załadowaniem logu należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności.
- Potwierdzenie przyjęcia logu potwierdzane jest natychmiast specjalnym komunikatem.
- W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log należy przesłać na adres: pga-zawody@wp.pl pamiętając aby:
- W temacie listu podać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załącznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 24 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po ogłoszeniu wyników tak ROBOT jak i komisja (logi przesłane via eMail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmuje żadnych logów.
b) W otrzymanych logach via eMail Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane są tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu http://pga-zawody.eham.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie może dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.
c) Po publikacji wyników nie są już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.

18. Cesja punktów
a) W przypadku użycia w PGA-DIGI innego własnego znaku niż podstawowy tj. okolicznościowego lub contestowego to osiągnięte punkty mogą być przepisane na konto znaku, który występuje już w tabeli Klasyfikacji Generalnej w bieżącym roku, pod warunkiem, że punkty zostały zdobyte w tej samej kategorii. Jeśli np. stacja SP4KDX pracowała w styczniu ze znakiem HF10KDX, to punkty przez nią zdobyte mogą być zaliczane na konto znaku SP4KDX.
b) Cesja punktów następuje na wniosek zainteresowanego, przesłany za pomocą funkcji w Menu Cesja punktów, w ciągu 24 godzin po publikacji Oficjalnych wyników tury miesięcznej której dotyczy ten wniosek.


19. Roczna Klasyfikacja Generalna PGA-DIGI
a) Punkty zdobywane w kolejnych miesięcznych turach są sumowane i prezentowane na bieżąco w tabeli Klasyfikacji Generalnej.
b) Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zalicza się 9 najlepszych wyników osiągniętych przez uczestnika w ciągu całego roku. Obliczenie i   publikacja RKG nastąpi do końca roku którego dotyczy.

20. Dyplomy i nagrody
a) Za udział w każdej miesięcznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane są do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału.
b) Zwycięzcom poszczególnych grup w Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytuł MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców.
c) Za miejsce 2 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytuł Vice-MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa Polskiego Klubu Radiowideografii.
d) Za miejsce 3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytuł Vice-MISTRZA wraz z e-Dypolmem Zespołu PGA.
e) Tytuły MISTRZA i Vice-MISTRZA oraz specjalne trofea przyznane będą w grupach, w których sklasyfikowanych będzie co najmniej 5 stacji. Jeśli stacji jest mniej w danej grupie klasyfikacyjnej, przyznane zostaną tylko e-Dyplomy.

21. Dyskwalifikacja
Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich ololiczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

22. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: qtc@post.pl
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
d) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

23. Pomoc
Każdy operator, uczestnik zawodów PGA-DIGI może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu można się zwracać pisząc na adres pga-zawody@wp.pl albo telefonując pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

24. Przykład logu Cabrillo stacji SP2FAP QRV w styczniowej turze zawodów PGA-DIGI

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA-DIGI
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-DIGI
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 RY
2016-01-23 0709 SP2FAP 599 001EL09 SP8OOB 599 003KS01
QSO: 3500 RY
2016-01-23 0726 SP2FAP 599 002EL09 SP8JMA 599 005LN02
QSO: 3500 RY
2016-01-23 0728 SP2FAP 599 003EL09 SP4HHI 599 015OU01
QSO: 3500 RY
2016-01-23 0740 SP2FAP 599 004EL09 SP2IU 599 017BY08
QSO: 3500 RY
2016-01-23 0745 SP2FAP 599 005EL09 SP5DRR 599 024WM01
QSO: 3500 RY
2016-01-23 0758 SP2FAP 599 006EL09 DL8UAA 599 019
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji "Testuj log" na stronie ROBOTA lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwrócić uwagę na to:

- Czy w pozycji CONTEST nagłówka cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: PGA-DIGI
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy jakiego używałeś w zawodach?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Jeśli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu ROBOT PGA ZAWODY.

73 & GL de Zespół PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eoo

POLECAMY PONIŻSZE LINKI
** Odwiedzających portal PGA-ZAWODY zachęcamy do zarejestrowania się oraz logowania, jeżeli nie jako uczestnik to przynajmniej jako KIBIC naszych zawodów oraz pełnoprawny użytkownik bardzo pożytecznych funkcji PGA CLUSTRA ** Zachęcamy do korzystania z portalu podczas przesyłania logów za zawody oraz z wielu innych bardzo przydatnych funkcji ** VY 73! de Zespół PGA - SP2FAP, SP5KP, SP4EOO **
Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Październik 2016 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Jutrzejsze zawody: Najbliższe zawody:
REGULAMINY ZAWODOW 2016
Aktualnie online
· Gości online: 10

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2,205
· Najnowszy użytkownik: SP6NVE
OSTATNIE LOGOWANIA
· ADMIN00:29:05
· SQ8JCB02:16:35
· SP9TBT09:13:00
· SP9MZX11:11:45
· SP7N14:55:06
· SQ4CTS16:51:28
· SP2DKI18:14:14
· SQ8JCN18:32:17
· SP5BUJ19:43:40
· SQ4G20:49:39
· SP9BGS 1 dzień
· SP5CQI 1 dzień
· SP9DIT 1 dzień
· SQ9CWO 1 dzień
· SP3FTA 1 dzień